Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta sniegšanai nepieciešamās informācijas reģistrs (UCASNIR)

Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta sniegšanā iesaistīto institūciju pārstāvjiem:
Pieslēgties

Par datu ievades un sadarbības jautājumiem aicinām sazināties ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu e-pastā cap@vugd.gov.lv

Par piekļuves rekvizītiem un reģistra tehniskajiem jautājumiem lūdzam ziņot e-pastā cak@iem.gov.lv

Personām, kuras vēlas reģistrēt Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanas vietu:

* Personas autorizācijai tiek izmantots Valsts reģionālās attīstības aģentūras nodrošinātais vienotās pieteikšanās modulis.

* Reģistrā iesniegtās ziņas par izmitināšanas vietām tiks nodotas pašvaldībām turpmākai ziņu izmantošanai.


Par izmitināšanas vietu reģistrācijas jautājumiem aicinām sazināties ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu e-pastā cap@vugd.gov.lv

Par reģistra tehniskajiem jautājumiem lūdzam ziņot e-pastā pd@ic.iem.gov.lv

Informācija par finansiālo atbalstu Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanai pieejama šeit

Padomi, vadlīnijas un citi informatīvi resursi par mājokļa izīrēšanu pieejami majasbegliem.lv.